Стажантска програма – “Заветите на България”
Публикувана от Potocka на 05.06.2013

Стажантска програма – “Заветите на България”


Ще имате възможност да разберете как се създават, реализират и популяризират корпоративните и социалноотговорни проекти на bTV Media Group.

Ще имате възможност да придобиете безценни професионални умения и ще се научите да работите в бърза и динамична среда.

Задължения на стажантите:

Основното задължение на стажантите е да съдействат на екипа на „Завети те на България” при обработката на постъпили материали от участници в интернет игри от кампанията „Заветите на България”. Стажантите ще имат възможност да обработват резултати от рейтинг и на публикуваните материали, да подпомагат координацията и дейността между екипите на Маркетинг, Интернет и PR.


Разширена новина

Стажантска програма – “Заветите на България”


Ще имате възможност да разберете как се създават, реализират и популяризират корпоративните и социалноотговорни проекти на bTV Media Group.

Ще имате възможност да придобиете безценни професионални умения и ще се научите да работите в бърза и динамична среда.

Задължения на стажантите:

Основното задължение на стажантите е да съдействат на екипа на „Завети те на България” при обработката на постъпили материали от участници в интернет игри от кампанията „Заветите на България”. Стажантите ще имат възможност да обработват резултати от рейтинг и на публикуваните материали, да подпомагат координацията и дейността между екипите на Маркетинг, Интернет и PR.

Продължителност на стажа:

Стажът е с продължителност 3 месеца. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение в телевизията не помалко от 4 часа на ден (от понеделник до петък) в интервала между 09:00 и 18:00 ч. Това се случва след предварително изготвен и съгласуван с кандидата график. Стажът предоставя на кандидатите възможност да придобият ценен опит и професионални умения и не се заплаща.

Изисквания към кандидатите:

Документи за кандидатстване:

Автобиография и мотивационно писмо, адресирани до Мария Лазарова, Мениджър „Социални проекти” за кампанията „Заветите на България”.

Email адрес за изпращане на документи: [email protected]

Моля да посочите в имейла си, че кандидатствате за стажантска програма в отдел Маркетинг на bTV Media Group

Краен срок: няма посочен

Информация от: тук