Обучителното събитие в Полша
Публикувана от letec на 03.04.2017

Обучителното събитие в Полша, по проект „Водата в нашия свят“, ще се проведе от 08.05.2017 до 12.05.2017 година.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят заявление.

Бланка за заявлението може да бъде изтеглена от тук

Критерии за избор на участниците за участие в обучителното събитие:

Среден брой получени точки от следните дейности:

- Презентации на тема „Вода и туризъм“

- Идиоми на английски език, свързани с думата вода

- Настаняване на дете от училищата партньори по време на обучителното събитие в България

- Участие в дейностите от предходните етапи на проекта

Участниците трябва да отговарят на критериите за участие в обучителни събития, публикувани на сайта на проекта.

Заявлението трябва да се подаде до четвъртък 06.04.2017г. на координатора на проекта г-жа Татяна Димитрова или на г-жа Теди Танева-заместник директор.

Бланка за заявлението може да бъде изтеглена от сайта на училището, от сайта на проекта или получена от Теди Танева .

Критериите за участие са публикувани на сайта на училището и на сайта на проекта / wow-erasmus.com/.