Дейност за месец април/май 2018 година
Публикувана от letec на 11.04.2018

Съобщение за дейност от календара на проект „Водата в нашия свят“


Дейност за месец април/май 2018 година


ТЕМА „ВОДАТА В ЕЖЕДНЕВИЕТО“

Дейност: Проучете значението на водата за ежедневието на човека в градска и селска среда.

1. Представете резултатите чрез презентация, съдържаща и диаграми с кратък анализ към тях.

2. Диаграмите да представят информация относно:

- източници на вода за ежедневието на човека в градска и селска среда

- представяне на причини за използване на водата – напояване, домакински нужди, производствени нужди, други в градска и селска среда.

- видове водни обекти и ресурси в градска и селска среда

- проблеми при използването на водата в ежедневието в градска и селска среда

- отговорни органи за контрол върху използването на водата в ежедневието в градска и селска среда

- влияние на водата върху ежедневието на хората в градска и селска среда – развитие на туризъм, земеделие, спорт и други.

Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации. /Тук са описани критерии за презентации/

Отговорни учители – Камелия Костова, Татяна Димитрова, Теодора Танева, Пенка Димитрова

Срок за предаване на продуктите – 5 май 2018 година