Дейност Ноември 2018
Публикувана от letec на 14.11.2018

Съобщение за дейност от календара на проект

„Толерантността е най-добрият ми приятел”

Месец Ноември 2018

Дейност: Презентация за най-важните аспекти от културата и изкуството на партньорските страни, имайки предвид исторически връзки между тях

Да се представи информация за културната връзка между две или повече от държавите партньори, в следните аспекти:

Съдържание на презентацията:

Изберете един от посочените аспекти.

Презентациите трябва да бъдат съобразени с техническите критерии за изработка на презентации. /Тук са описани критерии за презентации/

Въпроси свързани с изготвянето на презентациите може да задавате на: Марина Петрова, Весела Манчева, Силвия Шосева, Венелина Тодорова, Силвия Методиева

Готовите продукти може да предавате на: Весела Манчева, Илиана Циркова, Силвия Методиева или на e-mail: sutolerance@abv.bg

Името на файла да съдържа име, фамилия и клас /пример: Ivan_Petrov_6a/

Срок за предаване на продуктите-7 декември 2018 година