СЪОБЩЕНИЕ
Публикувана от letec на 18.02.2020

Екипът на проект „СТЕМ“ уведомява училищната общност, че класираните за участие в дейностите по проект СТЕМ и представянето им в Брюксел от първа възрастова група 8 клас, са следните ученици:

1. Ниа Десиславова,

2. Виктория Софрониева,

3. Никол Валентинова,

4. Веселина Буторова

5. Габриела Александрова

Учениците трябва да потвърдят с писмени декларации, подписани от тях и от родителите им, че ще изпълнят дейностите по проекта и ще пътуват. В случай, че някой не потвърди в тридневен срок участието си, отпада.

Класирането на учениците от втора възрастова група /9-10 клас/ ще бъде обявено до 20.02.2020г.