Грипна ваканция - месец март
Публикувана от Potocka на 04.03.2020

Със заповед на Министъра на образованието и науката се преустановяват учебните занятия в учебните заведения на територията на Софийска област за периода от 05.03. до 09.03.2020 г. вкл., на основание получено предписание от РЗИ - Софийска област с изх. №4763/04.03.2020 г.