opit
October
October 2012
16
Tuesday

New Event
  9:00  
opit2


October 2012
18
Thursday

1. Информатиката се интересува от:
a) представянето на информацията чрез знакови системи;
b) ролята на информацията в процесите на общуването и в познавателните процеси на хората;
c)измерването на информацията;
d)структурата и формите

October 2012
19
Friday

съвет от 14 часа

New Event
  9:00  
October 2012
24
Wednesday

Родителска среша

October 2012
25
Thursday

2. Кои характеристики определят отношението на информацията към отразявания от нея обект от гледна точка на потребителя:
a) оригиналност, достоверност, точност, пълнота, съдържателност;
b) надежност;
c) навременнос;
d) достъпност.


October 2012
31
Wednesday

Downloads:

3.png