Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 3

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 2023 г.

ПОХВАЛИ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2023 г.
Първото място на Жана Йончева в областния етап на Националното състезание  за речеви и комуникативни умения на английски език ѝ даде право да представи училището ни на националния кръг в град Хасково. В изключителна конкуренция с представители от всяка област в България, Жана представи своето мнение върху мотото на тазгодишното издание Artificial intelligence /AI/ - a blessing or a curse?

Поздравления за Жана Йончева и нейния преподавател г-жа Кристина Вълчева, които представиха СУ „Летец Христо Топракчиев“ на този престижен форум.


 

 

Бизнес представяне

ДОБРИ ПРАКТИКИ

БИЗНЕС ПРЕДСТАВЯНЕ 

Час по успех в 11 „а“ клас с една вдъхновяваща и успяла дама, организиран от г-жа Пенка Димитрова и г-жа Теодора Танева. Своята история за успеха представи Михаела Маркова – бизнес дама с повече от 16 години опит в корпоративния бизнес, директор Човешки ресурси за Европа, Близкия Изток и Азия в международна компания, основател на първото Baby Spa в България - White Lagoon, предприемач с множество награди и отличия. По един невероятно мотивиращ начин и с изключително умение тя успя да предаде на момчетата и момичетата посланията на държаща в ръцете си успеха жена, която си заслужава да бъде следвана.

„Човек сам не може да успее, ако няма на кого да разчита и за кого да бъде полезен.“

„Визионерите не се страхуват и от успеха и от провала.“

„Успехите идват, когато си се потрудил, не си спрял, когато си се спънал и си продължил въпреки трудностите.“

„Начинът, по който сме възпитани, ни предопределя.“

Благодарим ти Михаела!

 

Бизнес представяне Бизнес представяне

Бизнес представяне


Бизнес представяне Бизнес представяне

 

XXI Национално състезание по природни науки и екология

ПОХВАЛИ

XXI НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ


 


 

Учениците, Йоан Скобелев от 6 в клас и Йордан Таков от 7 а клас със своя преподавател по биология и здравно образование, г-жа Недялка Цветкова, представиха СУ „Летец Христо Топракчиев“ на XXI Национално състезание по природни науки и екология. Състезанието се проведе в град Габрово на 18 и 19 ноември 2023.  Чудесните момчета се състезаваха под менторството на учителя си в два кръга – първи кръг – постерна сесия и втори – представяне и защита на проекти.

Екипът на СУ „Летец Христо Топракчиев“ им благодари за представянето и популяризирането на нашето училище. Пожелава им успешно да реализират целите си в областта на природните науки.


Природни науки

Природни науки

Природни наукиНационалното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 2023 г.

ПОХВАЛИ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2023 г. 

По традиция и тази учебна година учениците от СУ “Летец Христо Топракчиев” взеха участие в Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Общинският кръг се проведе на 17 октомври 2023 година. Училищната комисията за оценяване благодари на Жана Йончева, Теа Григорова, Борис Цанов, Йоан Маринов, Борис Хаджиколев, Елина Миланова, Габриела Ерменова, Милица Павлова, Аделина Благоева, Виктория Любенова за споделените идеи и гледни точки върху мотото Artificial Intelligence (AI) - a blessing or a curse – „Изкуственият интелект – благословия или проклятие“.

Жана Йончева от 7в клас и Теа Григорова от 9б клас се класираха за областния кръг и представиха училището ни в Ботевград на 26 октомври 2023 г. Теа зае трето място във втора възрастова група, а Жана се класира на първо място във първа възрастова група и ще представи училището ни и София област на националния кръг.

Екипът на СУ “Летец Христо Топракчиев” поздравява участниците и пожелава успех на Жана Йончева и нейния преподавател по английски език, Кристина Вълчева, на националния кръг на 10 ноември 2023г. в Хасково.

 

English1 English2

English3

ДОКУМЕНТИ 2023-2024 година

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ 2023-2024 година

------------------------------------------------------------------------------------------------ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ 1 СРОК ЗА 2023/2024 г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА  СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2023/2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕАЙНОСТ СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2022/2023 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2023/2024 г.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" 1 СРОК - 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА В СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2023/2024 г.

КОНСУЛТАЦИИ 1 СРОК ЗА 2023/2024 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" - 2023/2024 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦОД - 2023/2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ - 2023/2024 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 2023/2024 г.

1 "а" клас, 1 "б" клас, 1 "в" клас, 1 "г" клас,

2 "а" клас, 2 "б" клас, 2 "в" клас, 2 "г" клас,

3 "а" клас, 3 "б" клас, 3 "в" клас, 4 "а" клас, 4 "б" клас, 4 "в" клас,

5 "а, б, в" клас, 6 "а, б, в" клас, 7 "а, б, в" клас, 8 "а" клас,

9 "а, б" клас, 10 "а, б" клас, 11 "а, б" клас, 12  "а, б" клас,

 

Квалификация "Техники за справяне с предизвикателно поведение в училищна среда"

КВАЛИФИКАЦИИ

 

На 25.11.2023г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Техники за справяне с предизвикателно поведение в училищна среда“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

25.11.2023г.

Начален и краен час

9:00 – 17:00

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

25

Брой квалификационни кредити

1

 

Квалификация "Партниране с родители – как да се реализира ефективно в училищна среда"

КВАЛИФИКАЦИИ

 

На 18.11.2023 г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Партниране с родители – как да се реализира ефективно в училищна среда“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

18.11.2023г.

Начален и краен час

9:00 – 17:00

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

30

Брой квалификационни кредити

1

 

1 клас - няма свободни места

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители, уведомяваме Ви че в I клас за учебната 2023-2024 година няма свободни места!

ПРОТОКОЛ 14/13.10.2023

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 13.10.2023 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Христина Мишева, Розалина Йорданова и Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Боряна Иванова и Владислава Симеонова.

На заседанието присъстват г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Теодора Танева – зам. директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на обществения съвет съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството
и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год.;

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

4. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

5. Разни;

По първа точка от дневния ред, Искра Пламенова инфомира състава на Обществения съвет, че съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Мариела Ранджева следва да бъде заместена като редовен член от резервен такъв, а именно Владимир Видолов, тъй като нейният син е отписан от СУ „Летец Христо Топракчиев“.

След приключване на разясненията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Изключва Мариела Ранджева като член на Обществения съвет поради настъпили обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Владимир Видолов замества изключения член, като същият става редовен член на състава на Обществения съвет.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изразходваните средства през третото тримесечие на календарната 2023 година. Г-жа Карамфилова припомни на състава на Обществения съвет, че бюджета на уличището е обвързан с държавния бюджет и поради тази причина е изготвен едва септември месец 2023 год. Директорът цитира средствата от преходния остатък по параграфи, както и заложените суми за бюджетната година. Направени са разходи по подмяна на 2 компютъра, необходими за административното обслужване на Училището. Във връзка с предстоящото изграждане на STEM център, г-жа Карамфилова информира съвета, че все още няма резултат от Националия STEM център, които са удължили сроковете за обратна връзка, поради затруднена обработка на постъпилите проекти. Директорът сподели, че е спечелен проект по национална програма за цялостно преоборудване на два кабинета по английски език с модерна озвучителна техника, интерактивна дъска и подновяване на мебелировката, като се очаква реализирането да приключи преди края на календарната година.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува отчета за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова. Същите са съгласувани на Педагогически съвет.

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по трета точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

По точка четвърта от дневния ред бе представен Етичния кодекс на училищната общност. Разяснени бяха механизмите на действие при съмнение за наличие на психически и/или физически тормоз над дете. Г-жа Танева обясни функциите на училищния „Регистър на тормоз“, „Училищния координационен съвет“ и други механизми въведени от училищното ръководство за реакция при тормоз. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

4. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По точка пета от дневния ред бе насочено вниманието върху въпроси в компетенцията на Училищното настоятелство, което не функционира. Членовете на Обществения съвет се обединиха около идеята за необходимост от действащо настоятелство, което да се заеме с инициативи, подпомагащи училищната дейност.

Засегнат бе въпроса относно опазването на училищното имущество и бе изразено възмущение свързано с боклуците, които се изхвърлят от възрастни и деца, извън учебно време. Като част от решенията за справяне с този въпрос беше предложено да бъде преустановен достъпа до училищния двор извън учебно време.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

Покана Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П  О  К  А  Н  А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: [email protected]

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 13.10.2023 год.

в час: 18.00

на място: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10, Учителска стая на СУ „Летец Христо Топракчиев“

при дневен ред:

1. Промяна в състава на обществения съвет съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год.;

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

4. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

5. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” ГР. БОЖУРИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2022/2023 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Радостина Тодорова Първанова

3. Румяна Дионисиева Кръстева

4. Христина Христова Мишева

5. Розалина Антонова Йорданова

6. Галя Василева Букова

7. Борис Крекманов

8. Мариела Ранджева

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Боряна Кирилова Иванова

2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2022/2023 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 2 (две) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 26.09.2022 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Отчет за трето тримесечие на бюджетната 2022 год.;

3. Съгласуване избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.

4. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

5. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

6. Избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

7. Разни;

На 27.06.2023 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година;

3. Съгласуване на избора на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 5,6 и 7 клас и на избор на учебници за 1 клас;

4. Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. В някои от заседаниятя взе участие г-жа Теодора Танева – зам. директор.

На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Страницата се зареди за 0.03 секунди
6,955,152 уникални посещения