Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ С МАНДАТ 2019-2022 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 1 /19.12.2019 г.

Днес, 18 декември 2019 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, се проведе събрание на родителите за излъчване на представители на родителските активи за членове на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ – град Божурище.

На събранието се води протокол от Лидия Косева – старши учител по български език и литература, определен със заповед № РД 01-01- 325/09.12.2019 г. на директора на училището.

На събранието присъстваха 28 родители, излъчени от 29 паралелки в училището. Събранието има кворум и може да приема решения.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Конституиране на нов обществен съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев ”

2. Избор на членове  - 8 редовни и 2 резервни членове от родителите, 1 представител на финансиращия орган

3. Избор на председател за срок от 3 години.

4. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

5. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

6. Други.

По първа точка: Събранието беше открито от госпожа Мая Спасова, директор на училището. Тя разясни функциите на обществения съвет, правомощията на членовете му и техните задължения и отговорности.

По втора точка: Г-жа Карамфилова предложи общественият съвет да се състои от 8 редовни членове от родителите, 2 резервни членове от родителите и 1 представител на финансиращия орган.

Без гласове "против" и "въздържали се" беше прието предложението на г-жа Карамфилова Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ да се състои от деветима членове и двама като резерви.

По втора точка: Бяха предложени и обсъдени  няколко кандидатури на родителите, след което бяха взети следните решения:

За членове на Обществения съвет бяха предложени следните представители на родителите:

1. Галя Василева Букова, излъчена като представител от 4 „в“ клас

2. Мариела Ранджева , представител на 4 „а“ клас

3. Искра Пламенова Павлова , излъчена за представител от  4 „а“ клас

4. Боряна Иванова, представител от 3 „б“ клас

5. Радостина Първанова, представител на 7 „б“ клас

6. Христина Мишена,  представител на 1 „а“ клас

7. Румяна Кръстева - Дионисиева, представител на 2 „а“ клас

8. Розалина Йорданова - представител на 3 „а“ клас

9. Борис Крекманов – представител на 4 „а“ клас

10 . Владимир Видолов – представител на 7 „в“ клас

11 . Г-жа Владислава Владимирова Симеонова, представител на Община Божурище

За резервни членове на Обществения съвет бяха излъчени следните представители на родителите:

1. Боряна Иванова – родителски актив на  3 „б“ клас

2. Владимир Видолов – родителски актив на 7 „в“ клас

След гласуване за всеки член поотделно, резултатите са следните:

1. Галя Василева Букова --  28 гласа

2. Мариела Ранджева – 28 гласа

3.  Искра Пламенова – 28 гласа

4. Боряна Иванова – 28 гласа

5. Радостина Първанова – 28 гласа

6.  Христина Мишева – 28 гласа

7. Румяна Кръстева - Дионисиева – 28 гласа

8. Розалина Йорданова – 28 гласа

9. Борис Крекманов  – 28  гласа

10. Владимир Видолов - 28 гласа

За деветчленния състав на Обществения съвет след гласуване бяха избрани следните представители на родителите:

1. Искра Пламенова Павлова - председател

2. Галя  Василева Букова

3. Мариела Ранджева

4. Радостина Първанова

5. Христина Мишева

6. Румяна Кръстева - Дионисиева

7. Розалина Йорданова

8. Борис Крекманов

9. Владислава Владимирова Симеонова

Като резервни членове от представителите на родителите бяха избрани:

1. Боряна Иванова

2. Владимир Видолов

По точка 4 г-жа Карамфилова представи Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от МОН, /ДВ. бр. 75 от 27 септември 2016 г./ Бяха обсъдени функциите, дейностите и организацията на работата  на Обществения съвет.

По т.5 членовете на обществения съвет попълниха декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложение: Присъствен списък на представителите на родителите .

Коментари

Няма добавени коментари.

Напиши коментар

Моля влезте, за да коментирате.

Оценка

Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Страницата се зареди за 0.01 секунди
6,347,326 уникални посещения