Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 3

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

ПРОТОКОЛ 11

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2021 година в бюджета за 2022 година.

3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2022 година;

4. Съгласуване на избора на учебници за 1., 4. и 5. клас

5. Други.

 

На членовете на Обществения съвет предварително бяха предоставени в електронен вариант, всички документи, касаещи гореописания дневен ред.

 

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

 

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2021 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува отчета за бюджета за 2021 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2021 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, г-жа Карамфилова запозна членовете на Обществения съвет с бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за 2022 год.

Не последваха изказвания и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува предложения бюджет за 2022 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

 

По четвърта точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова бе предоставила предварително протоколи за избор на учебници и учебни комплекти за I, IV и V клас, за да могат членовете на Обществения съвет да се запознаят с избора на преподавателите.

Думата бе дадена за изказвания.

Не последваха изказвания и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. Общественият съвет съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, IV и V клас.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:15 ч.

 

Приложено:

1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 24.03.2022 год.;

 

 

Коментари

Няма добавени коментари.

Напиши коментар

Моля влезте, за да коментирате.

Оценка

Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Страницата се зареди за 0.01 секунди
6,827,820 уникални посещения