Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 5

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Национално състезание- английски език

ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

След като безапелационно победиха в областния кръг в Ботевград на националното състезание за речеви и комуникативни умения от календара на МОН, Ивет Венелинова, ученичка от 9 б клас и Василена Петрова от 8 б клас, достойно представиха училището ни и на националната надпревара. Състезанието се проведе в електронна среда в платформата Тиймс, при домакинството на РУО Смолян и град Златоград, между участници от всички области на България. Мотото, върху което участниците изразиха своето мнение, бе “A smooth sea never made a skilled sailor.” на Франклин Рузвелт.

Поздравления за момичетата, които показаха както изключителни умения за представяне и общуване, така и езикови компетенции по английски език.

Покана за заседание на Обществения съвет на 22.11.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО
ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
МАРИЕЛА РАНДЖЕВА
РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА
ХРИСТИНА МИШЕВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА
РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА
БОРИС КРЕКМАНОВ
БОРЯНА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ


П  О  К  А  Н  А


От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: [email protected]
В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.
Заседанието ще се проведе

на дата: 22.11.2021 год.
в час: 18.00


на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн в платформата Class room
при дневен ред:
1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на  Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
3. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Получаване на Кеймбридж сертификати

ДОБРИ ПРАКТИКИ


За поредна година СУ „Летец Христо Топракчиев“ осигури финансирането на изпитите за получаване на Кеймбридж сертификати за владеене на английски език, за първите трима зрелостници, преминали вътрешния училищен кръг. През лятото на 2021 година Алекс Христов, Теди Владимирова и Елина Бойчева успешно положиха изпита и покриха ниво С1 от европейската езикова рамка на престижния университет.


Училищният екип им желае успешно развитие в избраните от тях професионални сфери.

 

 

Онлайн събитие

STEM

ПОКАНА

Екипът на проект СТЕМ на СУ „Летец Христо Топракчиев“ Ви кани да участвате в заключителното събитие на проекта, което ще се състои на 27 октомври 2021 от 14:30 часа в платформата MEET.

Приложено Ви предоставяме програмата на събитието.

Програма

Заключително събитие

СТЕМ

14:30

Откриване на заключителното събитие

Таня Димитрова – координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

14:35 – 14:50

Презентация – обзор на дейностите, резултатите и предизвикателствата на проекта СТЕМ

Татяна Димитрова - координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

14:50 – 15:55

От учителите СТЕМ

Мая Алексиева – Старши учител по математика

Ася Венелинова – Старши учител по ИТ

14:55 – 15:10

За проектът СТЕМ

Габриела Янкова, Екатерина Евлогиева, Васко Маринов, Мариян Богданов. – участници в реализирането на етапите

15:10 – 15:15

Видео – представяне на обучителните събития на проекта СТЕМ

Теодора Танева – член на екипа на проект СТЕМ

15:15 – 15:30

Дискусия

15:30 – 15:35

Закриване на заключителното събитие

Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“

Таня Димитрова – координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

Линк до събитието


Video call link: https://meet.google.com/erv-iqca-hzy


Or dial: ‪(US) +1 585-491-9483‬ PIN: ‪141 877 533‬#

Съобщение за ОРЕС

COVID-19

Уважаеми родители и ученици, След проведено днес заседание на областния кризисен щаб и във връзка с преминаването на Софийска област в тъмночервената зона, от утре, 12.октомври се преминава към следния режим на учебен процес:  • от 12.октомври до 17.октомври в присъствено обучение остават класовете 1,2,3,4,7,8 и 12.клас. Към обучение от разстояние в електронна следа преминават 5,6,9,10 и 11 клас.
  • от 18.октомври до 24.октомври в присъствено обучение остават класовете 1,2,3,4,5,7 и 10.клас. Към обучение от разстояние в електронна следа преминават 6,8,9,11 и 12. клас.

Обучението от разстояние ще се провежда по утвърденото седмично разписание и по познатия ви начин в класните стаи на паралелките в classroom.

 

ПРОТОКОЛ 9 от 23.09.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 9

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 23.09.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Румяна Кръстева, Владислава Симеонова.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;
  2. 2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;
  3. 3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  4. 4. Съгласуване на училищните учебни планове;

 

5. Разни.

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за второто и третото тримесечие на 2021 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Сподели, че не са направени съществени икономии, въпреки проведеното обучение в електронна среда. Съществен разход представляват снабдяването с дезинфектанти и други санитарни материали. Във връзка с оборудването на нови класни стаи са направени разходи за закупуване на чинове, столове, бели дъски. Закупени са нови бели дъски за подмяна в някои класни стаи на амортизираните такива. Направени са разходи за осигуряването на водоноски в летния сезон за поддържането на тревните площи на училището. Като заключение, г-жа Карамфилова сподели, че новата учебна година е подсигурена, подписан е нов договор за снабдяване с природен газ, поради изтичане на срока на същия.

Думата бе дадена за изказвания.

Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

 

Покана за заседание на Обществения съвет на 23.09.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: [email protected]

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе:

На дата: 23.09.2021 год.

В час: 18:00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

При дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;

2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;

3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

4. Съгласуване на училищните учебни планове;

5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

ДОКУМЕНТИ 2021-2022 Г.

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ 2021-2022 година 


ГОДИШЕН ПЛАН
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021-2022  1-4 клас
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021-2022
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ЗАПОВЕД ЗА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОР НА СУ "ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ" 2021 - 2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
КАРТА ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Програма ЗА ГЗЕИО
Документи в процес на обсъждане на предстоящото заседание на обществения съвет на училището на 22 ноември 2021 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

Родителска среща 1 клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители на бъдещите първокласници! Първата родителска среща ще се проведе във физкултурния салон в сградата на начален етап в новия квартал на 03.09.2021г.,

 

  • от 17 часа за 1 а клас,
  • от 18 часа за 1 б клас
  • от 19 часа за 1 в клас.

Хубав ден и бъдете здрави!

Отпускане на еднократна помощ на деца записани в 1 и 8 клас

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Павече информация в писмото!

Страницата се зареди за 0.02 секунди
6,468,959 уникални посещения