Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Прием 1 клас 2021

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

График

за прием в първи клас

за учебната 2021/2022 година

1.Регистриране на бъдещия първокласник в електронна платформа-https://sou-bozhurishte-priem.com/

от 8:00 часа на 01.06.2021 г. до 07.06.2021 г. вкл.

2.Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на първо  класиране-09.06.2021 г. до края на работния ден.

3.Записване на приетите ученици след първо класиране-от 10.06. до 15.06.2021 г. вкл.

4.Обявяване на свободните места след първо класиране- 16.06.2021 г. до края на работния ден.

* Според Чл. 192, ал. (1) и ал. (2) от Закона за предучилищното и училищното образование,

детските градини и училищата са длъжни да приемат деца и ученици със специални

образователни потребности като в група в детска градина и в паралелка в училище

може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни потребности,

което може да наложи прекласиране на деца със СОП в друга паралелка според входящ

номер по реда на регистрация в електронната платформа.

5.Прием на документи за запълване на свободните места след първо класиране от 17.06. до  21.06.2021 г. вкл.

6.Обявяване на приетите след второ  класиране- 22.06.2021 г. до края на работния ден.

7.Записване на приетите ученици след второ класиране-от 23.06. до 25.06.2021 г. вкл.

8.Обявяване на свободните места след трето класиране- 28.06.2021 г. до края на работния ден.

Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2021 г.

в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването след класиране се предоставят следните документи:
•Акт за раждане- оригинал за сверяване
•Удостоверение за завършена предучилищна подготовка-копие
•Заявление по образец /може да се попълни на място при записването/
•Удостоверение за настоящ или постоянен адрес на децата, живущи извън град Божурище и ще ползват
специализиран транспорт от населеното място в община Божурище до училище.
•При необходимост от осигуряване на  допълнителна подкрепа на дете със специални образователни потребности,
се предоставят и съответни документи от родител /например епикриза, ТЕЛК, становище/

Още информация за приема

 

1 клас 2021 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПРОТОКОЛ № 8/02.04.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 8

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 02.04.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73347946887?pwd=aWxzWHN6NHZzMlBrTlEyYnVRVDREQT09 Присъстваха: Искра Пламенова, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Христина Мишева, Румяна Кръстева, Владислава Симеонова.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

 

ПРОТОКОЛ № 7/15.02.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 7

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 15.02.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/79446821368?pwd=eVUzV09PS1NERDJ4SzJDR1BjMkxiQT09

Присъстваха: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище, Искра Пламенова, Радостина Първанова, Христина Мишева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов, Румяна Кръстева.

Отсъстват: Борис Крекманов, Мариела Ранджева.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.

3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;

 

Покана Обществен съвет 02.04.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: [email protected]

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 02.04.2021 год.

в час: 18.00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73347946887?pwd=aWxzWHN6NHZzMlBrTlEyYnVRVDREQT09

Meeting ID: 733 4794 6887

Passcode: 123456

при дневен ред:

1. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;

2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;

3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

 

Google Workspace за образованието

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

СУ "Летец Христо Топракчиев" е част от екипа на Училище в облака

 

Google G Suite вече е Google Workspace за образованието и СУ "Летец Христо Топракчиев" е част от него.


На всички ученици и учители бяха създадени служебни Google профили: [email protected]Нови функционалности:
В помощ на учителите в Google Meet са добавени възможности за контрол на срещата:

  • прекратяват срещата едновременно за всички участници;
  • да заглушават всички участници в срещата едновременно;
  • разрешават включването на микрофоните на учениците;
  • учителите вече ще могат да управляват срещите и от мобилни устройства (таблет или телефон).

Учителите ще могат да задават групови задачи към учениците като формират  паралелни срещи (т.нар. breakout rooms). Ще бъдат добавени опции за  таймер и “Попитай за помощ”, с която учениците ще могат да привлекат вниманието на учителя.

Достъп до класните стаи ще имат единствено членовете на класната стая. Непознати потребители ще бъдат блокирани и няма да могат да влязат в срещата. Друго очаквано нововъведение е, че всички учители от една Google класната стая, ще имат право да бъдат модератори на срещата.

Чрез новите планове, учителите ще имат повече отчетност на присъствието в срещите в Meet. Организаторът на срещата получава автоматичен отчет за това кой се е присъединил и в какъв момент.

Google Classroom ще дава повече възможности за учителите, сред тях:

  • Видимост на активността на учениците в класната стая като кои ученици изпращат изпълнени заданията или каква е активността им на публикации към определен ден;
  • форматиране при пускането на задания – удебеляване, подчертаване, курсив, подточки.

Покана Обществен съвет 15.02.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе
на дата: 15.02.2021 год.
в час: 18.00
на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:
https://us04web.zoom.us/j/79446821368?pwd=eVUzV09PS1NERDJ4SzJDR1BjMkxiQT09
Meeting ID: 794 4682 1368
Passcode: 123456
при дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.
3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;
4.
Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Технологии и английски за всеки ученик

ИКТ и английски език за всяко дете

 


Проектът "Технологии и английски за всеки ученик", по програма Еразъм + на Европейската комисия и изпълнен от СУ „Летец Христо Топракчиев“, на 18 декември 2020 бе награден за цялостно качествено изпълнение на годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси.

За повече информация за проекта вижте тук.

Страницата се зареди за 0.01 секунди
6,350,527 уникални посещения