Писмо от Регионална Здравна Инспекция
Публикувана от Potocka на 28.10.2015

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с вх. № 27-00-06 от 21.10.2015 г. на РЗИ - Софийска област Ви уведомяваме за следното:

Очаква се сезонно увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип през есенно-зимния сезон на 2015 / 2016 г. и с оглед недопускане разпространението на епидемичния процес от грипна инфекция, Ви препоръчваме да не се допускат в училището болни с грипоподобна симптоматика ученици, учители и друг персонал.

Болните да се отстраняват от учебни занятия и да се насочват за медицински преглед към личния си лекар.