Родителски срещи - септември 2017 г.
Публикувана от Potocka на 04.09.2017

Ръководството на СУ "Летец Христо Топракчиев" Ви уведомява, че на 11 септември от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от II, III, IV, V и VIII клас.

Родителската среща за учениците от всички останали класове ще бъде след започване на учебната година.

 

Родителската среща за учениците от I до IVа клас ще се проведе в сградата на училището в Новия квартал.
Родителската среща за учениците от IVб и IVв клас ще се проведе в Стара сграда на училището.

Родителската среща за учениците от V и VIII клас ще се проведе в Нова сграда на училището.