Графици 2020-2021г II срок
Публикувана от letec на 19.03.2021

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

 

Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учителите - нова сграда


Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учителите - стара сграда


Заповед за утвърждаване на график за класни и контролни през II срок