Педагогическа практика по английски език
Публикувана от letec на 26.06.2021

Открита педагогическа практика по английски език на тема “Аз обичам България” - I ❤️ Bulgaria бе представена в областта на хуманитарните науки. Учениците от 8 а клас интегрираха знанията си по различни учебни дисциплини - история, география, музика - като показаха умения да ги представят на английски език чрез интерактивни задачи и игри. Представената практика в областта на хуманитарните науки за пореден път показа, че в СУ “Летец Христо Топракчиев” работи в сътрудничество иновативен екип от педагогически специалисти.