Неучебен ден - 03 октомври 2022
Публикувана от letec на 29.09.2022

03 октомври 2022 е определен за неучебен със Заповед № РД 09-4657 / 23.09.2022г.  на Министъра на образованието и науката за всички ученици на територията на страната, в които има открити секции, открити по реда и условията на Изборния кодекс.