График за обучение
Публикувана от letec на 22.03.2024

На 01.04.2024 г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Как да изгоним скуката от час - иновативни методи за ангажиране на учениците“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

01.04.2024 г.

Начален и краен час

9:00 – 17:00

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

28

Брой квалификационни кредити

1